Bez dodatnih troškova

RParking

Cena aerodrom parkinga prikazana je u dinarima i zavisi od broja dana koliko auto ostaje na parkingu. Cena se obračunava po kalendarskom danu od trenutka ostavljanja vozila. Prevoz samih putnika i njihovog prtljaga je besplatan i uračunat u cenu za sve pakete. Bez obzira na broj dana i koliko klijent ostavlja auto. Transfer se vrši od parkinga do odlaznog terminala aerodroma i od terminala nazad do parkinga.
Za sve informacije i pitanja o cenama možete nas kontaktirati na broj: +381 64 1237500, sms-om, porukom na viber ili whats-up.
1 dan
Din. 700
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila
2 dana
Din. 1200
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila
3 dana
Din. 1700
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
4 dana
Din. 2100
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
5 dana
Din. 2500
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
6 dana
Din. 2900
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
7 dan
Din. 3300
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila
8 dana
Din. 3700
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila
9 dana
Din. 4100
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
10 dana
Din. 4500
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
11 dana
Din. 4900
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
12 dana
Din. 5300
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
13 dan
Din. 5500
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila
14 dana
Din. 5700
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila
15 dana
Din. 5900
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
16 dana
Din. 6100
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
17 dana
Din. 6200
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
18 dana
Din. 6300
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
19 dana
Din. 6400
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila
20 dana
Din. 6500
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila
21 dan
Din. 6600
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
22 dana
Din. 6700
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
23 dana
Din. 6800
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
24 dana
Din. 6900
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
25 dana
Din. 7000
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila
26 dana
Din. 7100
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila
27 dana
Din. 7200
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
28 dana
Din. 7300
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
29 dana
Din. 7400
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.
30 dana
Din. 7500
Besplatan transfer u oba smera (od parkinga do terminala i nazad) i osiguranje vozila.

RParking

Cena parkinga kod aerodroma za period veći od 30 dana je 200 dinara po danu.