Putovanja

Putnici sa invaliditetom

Putnici sa invaliditetom prilikom rezervacije karte treba da naglase kojoj kategoriji pripadaju. Svi putnici  će biti propisno zbrinuti kako bi im let bio što prijatniji i komforniji. Bilo da je sposobnos kretanja umanjena rođenjem ili je posledica fizičke onesposobljenosti. Takođe, bilo da je putnik umanjenih mentalnih sposobnosti, starosti, bolesti ili nesrećnog slučaja. Putnik bi trebao najmanje 48 sati pre leta da se obrati avio kompaniji i upozna ih sa vrstom pomoći koja če mu biti neophodna. Avi kompanija će blagovremeno angažovati odgovorne službe na aerodromu. Ove službe će bez dodatne naplate obezbediti invalidska kolica ili drugi način prevoza i pomoći da se udobno i lako putnik smesti. Ukoliko se nastavlja putovanje uz neku drugu avio kompaniju, ukrcavanje putnika će biti moguće tek pošto ta avio kompanija potvrdi da ima uslove za nastavak putovanja.

Putnici koji koriste invalidska kolica

Putnici sa invaliditetom se prema stepenu umanjene sposobnosti kretanja dele na: WCHC, WCHS i WCHR.  WCHC – putnici koji su potpuno nepokretni i kojima su invalidska kolica neophodna za kretanje do i od aviona. To su putnici koji moraju biti preneti uz i niz stepenice, do i od sedišta u avionskoj kabini. WCHS – putnici koji ne mogu da se penju uz ili silaze niz stepenice, ali mogu da se  kreću u putničkoj kabini. Njima su invalidska kolica  neophodna da bi prešli razdaljinu do i od aviona i moraju biti preneti uz i niz stepenice. WCHR – putnici koji mogu da se penju uz ili silaze niz stepenice, da se sami kreću u putničkoj kabini. Njima  su invalidska kolica neophodna da bi prešli razdaljinu do i od aviona.

Putovanje uz sopstvena invalidska kolica ili štake

Putnici sa invaliditetom mogu da koriste i sopstvena invalidska kolica, a o tome treba da obavete avio kompaniju 48 sati pre leta, jer je za njihov prevoz potrebno odobrenje avio kompanije. Potrebno je da se dostave svi podaci o kolicima, dimenzije, težina i vrsta pomagala. Treba da se popuni i obrazac za opis invalidskih kolica, odštampate jedan primerak i predate ga na šalteru prijave za let. Prevoz kolica se ne naplaćuje. Ukoliko nosite električna kolica, biće potrebno više vremena za njihovo ukrcavanje.  Štake i druga protetička pomagala možete da unesete u putničku kabinu bez dodatne naplate.

Putnici sa oštećenim vidom ili sluhom

Za putnike sa oštećenim vidom ili sluhom neophodan je jedan pratilac. Treba imati u vidu da se tokom leta sama posada ne može mnogo više brinuti o potrebama putnika ove kategorije jer su tu i ostali putnici kojima je pomoć potrebna. WCHC putnici kod kojih je invaliditet stabilan mogu da putuju bez pratioca. Ukoliko želite da putujete sa psom koji je specijalno treniran da vas vodi, potrebno je da obavestite o tome vašu avio kompaniju prilikom rezervacije karte. Za prevoz psa vodiča potrebno je posebno odobrenje avio kompanije sa kojom putujete. Putnici sa oštećenim vidom ili sluhom mogu da uđu u avion pre ostalih putnika. Može da se zamoli neko od zemaljskog osoblja na izlazu za ukrcavanje za pomoć prilikom ulaska u avion..

Putnici sa teškoćama u učenju i smetnjama u razvoju

Karte za putnike sa teškoćama u učenju i smetnjama u razvoju treba da se  rezervišu najkasnije 48 sati pre poletanja aviona. Prilikom odlaska, putnici sa invaliditetom će do aviona biti ispraćeni od stranje zemaljskog osoblja, gde će se o njima brigu preuzeti kabinsko osoblje. Nakon sletanja kabinsko osoblje će putnike predati zemaljskom osoblju. Važno je uočiti da postoji mogućnost da se putnik izgubi na aerodromu. Ukoliko se pojavi takva opasnost, putnik treba da putuje sa pratiocem.

Putovanje sa psom vodičem

Psa koji je treniran za vođenje lica sa oštećenim vidom ili sluhom avio kompanija  prevozi u putničkoj kabini besplatno. Broj pasa je ograničen na letovima i njihov prevoz mora biti potvrđen od strane avio kompanije pre početka putovanja. Zbog toga je neophodno da prilikom rezervacije karte naglasite da biste da putujete sa psom vodičem. Treba da obavestite o visini i težini psa I da dobijete potvrđeno mesto na letu. Morate kompaniji da dostavite i papirologiju da je vaš pas uspešno prošao teninge obuke za vodiča. Treba da se na aerodrome prijavite minimum dva sata pre ujkrcavanja na avion kako bi se sve formalnosti i papirologije uredno proverile.

Pravila za pse vodiče

Da bi se pas vodič ukrcao u avion potrebno je da ispunjava određena pravila. Pre svega da ima brnjicu. On će tokom leta ležati pored stopala i ne treba da bude u kavezu. Pas ne sme da sedi na sedištu. Pas ne sme biti opasan, agresivan i neprijatnog mirisa. Treba da ima dozvolu za ulazak psa u zemlju u koju putujete i ostala dokumenta zahtevana od strane zemalja izlaska, ulaska, tranzita. Pas mora da ima uverenje o vakcinisanju protiv besnila. Mora da ima  i sva važeća zdravstvena uverenja koja su neophodna u tačkama tranzita, transfera i krajnje destinacije.

Dokumentacija za putovanja

WCHC putnici moraju da imaju  MEDIF obrazac. To je obrazac sa zdravstvenim podacima putnika popunjen i overen od strane putnikovog lekara. Ovaj obrazac može da se preuzme na sajtu Air Serbia.Na osnovu podataka iz ovog obrasca kompanijiski lekar procenjuje da li je putnik u stanju da se ukrca u avion i leti. WCHC putnici koji imaju stabilan invaliditet ne moraju da imaju MEDIF obrazac. Uz ovaj obrazac postoje i FREMEC zdravstvene kartice. Ove kartice izdaju pojedine avio kompanije za putnike koji često putuju kako ne bi uvek iznova morali da popunjavaju obrazac. Air Serbia za sada ne izdaje FREMEC kartice.

Ukrcavanje u avion

Putnicima je u većini slučajeva ponuđena mogućnost da izaberu sedište koje žele u skladu sa njihovim potrebama. Međutim i ovde postoje određena ograničenja pre svega iz bezbednosnih razloga Većina naslona za ruke na sedištima u avionu je podesiva tako da lako možete da pristupite sedištu. Ako želite da koristite invalidska kolica koja su prilagođena za korišćenje do sedišta do prolaza, onda ona moraju da budu odobrena za korišćenje u avionu. Kabinsko osoblje će tokom leta pomoći putnicima sa invaliditetom onoliko koliko je to u njihovoj moći. Mešutim, zbog obaveza oko ostalih putnika osoblje ne može da nosi ili diže putnike, pomaže im u toaletu, oko obroka ili uzimanja lekova. Takoše , avio kompanije nisu u stanju da obezbede ambulantski ili bolnički smeštaj što putnici treba da imaju u vidu pre putovanja. To je odgovornost isključivo putnika.