Praktični saveti

Prtljag u avionu – zabranjeni predmeti

Prtljag u avionu je uvek diskutabilno pitanje prilikom spremanja na put. Postavljamo uvek pitanje da li će naš kofer premašiti dozvoljenu težinu i da li smo možda poneli nešto što nije dozvoljeno. Prilikom pakovanja prtljaga za avion važno je imati na umu da postoji spisak zabranjenih stvari. Nije dozvoljeno nošenje bilo kakvih zapaljivih supstanci ili ekspoloziva ili eventualno eksplozivnih naprava. Dakle, zabranjeno je sve ono čijom se upotrebom mogu izazvati ozbiljna povrede. Takođe, zabranjeno je nošnje bilo kakavih naprava koje mogu predstavljati opasnost po bezbednost vazduhoplovstva. Neke avio- kompanije čak ne dozvoljavaju ni prevoz bilo kakvih uređaja koji koriste litijumske baterije, ni u ručnom ni u predatom prtljagu. Svaki avio prevoznik ima svoju posebnu listu nedozvoljenih stvari za prtljag koju trebate obavezno proveriti pred sam početak pakovanja stvari za put. Na ovaj način ćete izbeći sve probleme koje možete da izazovete ukoliko se ne pridržavte spiska  zabranjenih stvari.

Šta je na spisku zabrajenih stvari za prtljag u avionu?
Oružje

Putnicima pre svega nije dozvoljeno da ponesu bilo kakve uređaje koji ispaljuju projektile ko što su pišolji i bilo kakavo vatreno oružje. To se pre svega odnosi na: Vatreno oružje svih vrsta као što su pištolјi, revolveri, puške, sačmare. Čak i igračke pištolјi, replike i imitacije vatrenog oružja za koje se može pomisliti da je pravo takođe se nalazi na listi zabranjenih stvari. Sastavni delovi vatrenog oružja, isklјučujući teleskopske nišane. Zatim, vazdušni i CO2 pištolјi, kao što su pištolјi sa dijabolama, puške i revolveri. Signalni pištolјi i startni pištolјi. Zbranjeni su i lukovi, strele i samostreli, harpuni i podvodne puške kao i male praćke i katapulti.

Uređaji za omamljivanje

Uređaji za omamljivanje koji su specijalno dizajnirani da parališu ili eventualno onesveste prtivnika nisu dozvljeni za unos u avion u ručnom prtljagu. Tu spadaju i pištolјi za izazivanje šoka, pištolјi za omamlјivanje, tejzeri i palice. Zatim uređaji za omamlјivanje i ubijanje životinja i hemikalije za onesposoblјavanje. Potom gasovi i sve vrste sprejeva poput biber spreja, raznih vrsta suzavaca, kiselina u spreju i sl.

Predmeti sa oštrim vrhom

Predmeti sa oštrim vrhom zabranjena su stavka kad stavljamo stvari za prtljag u avionu. To su predmeti koji se mogu koristiti i da izazovu ozbiljne povrede. Pa u ovu kategoriju zabranjenih stvari spadaju pre svega predmeti koji se koriste za sečenje. To su sekire, sekirice i satare ali i dileta za led. Portom brijači, rezači za ambalažu, noževi i sečiva duža od šest i makaze sa sečivima dužim od šest cm. Zanimljivo je i da se razne opreme za borilčke veštine sa oštrim vrhom, mačevi i sablje koje se koriste za sportove takođe nalaze na ovom spisku.

Alati

Pojedini alati koji mogu da izazovu povrede upotrebom ili se njihovom upotrebom može ugroziti sam sistem u vazduhoplovstvu spadaju u nedozvoljene stvari za poneti. Od alata se misli na poluge, bušilice i burgije, uklјučujući i bežične prenosive bušilice. Zatim, alate sa oštricom ili držačem dužim od šest cm, koji se mogu koristiti kao oružje. Testere, uklјučujući prenosive bežične testere, lemilice, pištolјi za zakucavanje i pištolјi za heftanje. Pored ovih predmeta zabranjen je i jedan deo tupih predmeta poput palica za bejzbol i softbol. Zatim štapovi i razne vrste pendreka kao i palice obložene kožom.

Litijum-jonske baterije

Kada pogledmo, spisak zabranjenih stvari je poprilično velik. Pojedina avio kompnije proširuju ove liste po sopstvenom nahođenju, a u skladu sa zakonima zemalja iz kojih dolaze. Pa tako Određeni električni uređaji koji koriste litijum-jonske baterije, poput mobilnog telefona Samsung Galaxy Note 7, mogu biti primljeni samo u ručnom prtljagu, pod uslovom da su isključeni i da se ne pune prilikom putovanja avionom. Sve navedene stavke se ne mogu spakovati u ručni prtljag jer sa njima ne možete da prođete kontrolu, ali su dozvoljene u prenosivom prtljagu. Ovo možete pkovati u veliki , prenosivi prtljag  ukoliko su ispoštovani svi međunarodni standardi, propisi I odgovarajuće procedure avio prevoznika.

Strogo zabranjen prtljag u avionu

 Postoji i spisak stvari koje su kategoričo zabranje da se unose u bilo kakav prtljag u avionu. Ovaj spisak važi u svim kompanijama I avio prevoznicima, s tim što su pojedini prevoznici isti dodatno proširili. Dakle u avion, odnosnu u ručni i prenosivi prtljag u avionu ne možete nikako spakovati bilo kakvu vrstu eksploziva, zapaljive materije ili naprave koja bi mogla da predstvlja prenju vazduhoplovstvu ili izazove ozbiljne povrede. Ovde se prevashodbno misli na municiju, eksplozivne kapisle, detonatore i osigurače. U ovu kategoriju spadaju i replike ili imitacije eksplozivnih naprava, mine, granate i druge eksplozivne vojne naprave. Zatim tu su vatromet, bilo kakav vid pirotehnike, dimne kutije i patrone, dinamit, barut i plastični eksploziv.

Pojedina avio kompanije ne dozvoljavaju da se ni u jednom od dve vrste prtljaga u avionu ponesu veće baterije koje u sebi imaju litijum. Ovde se prvenstveno misli na baterije koje služe za napajanje uređaja za lični prevoz –  poput haberbordova, električnih trotineta, električnih biciklova ili logidz skutera. Za mirno i bezbedno putovanje, ukoliko imate nedoumica uvek proverite spisak nedozvoljenih stvari za unos. Njega lako možete naći, veoma je vidno istaknut na svim sajtovima auto prevoznika koji su u opticaju.